Alg. voorwaarden


§ 1 Toepassingsgebied, klantgegevens

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen aniProtec GmbH en de consumenten en ondernemers die goederen kopen in onze winkel. Tegenstellingen of afwijkingen van onze algemene voorwaarden, worden niet door ons geaccepteerd. Het contract is in het Duits opgesteld.
De Duitse wet is hierop van toepassing.

§ 2 Conclusie

1. De aanbiedingen op het internet vormen een bindend aanbod om goederen te kopen.
2. Na het invoeren van uw gegevens en door op de bestelknop te klikken, aanvaardt u het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. U kunt ook de koopovereenkomst sluiten via de telefoon of fax.

§ 3 Klantgegevens: opslaan van uw gegevens

Uw bestelling met ingevoerde gegevens in het systeem (bv. type product, prijs, enz.) worden door ons opgeslagen. De algemene voorwaarden sturen wij naar u toe, of u kunt de bepalingen en voorwaarden via onze website oproepen. Als geregistreerde klant, heeft u toegang tot uw vorige bestellingen via Mijn Account op de website.

§ 4 Klantgegevens: Correctie informatie

U kunt uw input corrigeren op elk gewenst moment door op de Delete-toets te drukken voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst. Wij zullen u verder door het proces heen over eventuele correcties informeren. Het bestelproces kunt u op elk gewenst moment beëindigen door het sluiten van het volledige browservenster.

§ 5 Retourkosten in geval van annulering

Bij annulering van de goederen komen de kosten voor retourzending voor rekening van de klant indien de prijs van het artikel de € 40, - niet overschrijdt, of bij een hoger bedrag van de goederen op het moment van herroeping indien de contractueel overeengekomen betaling of gedeelte daarvan op het moment van annulering nog niet heeft plaatsgevonden. Alleen de kosten van retourzending komen voor rekening van de klant. Extra kosten die ontstaan als gevolg van een verandering in ons kantoor of door het gebruik van onze transportdiensten komen geheel voor onze kosten.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

§ 7 Garantie

De garantiebepalingen zijn van toepassing op de Duitse wet.

§ 8 Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor nalatig plichtsverzuim, tenzij zij betrekking hebben op verbintenissen uit overeenkomst, schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, garanties of vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor een schendingen van de rechten van onze agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. De contractuele verplichtingen omvatten, met name de verplichting tot het leveren van de goederen, deze als uw eigendom te beschouwen. Wij gaan de verplichting aan de goederen te leveren zonder materiële gebreken en tekortkomingen.

§ 9 Commerciële Bevoegdheid

De exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de vestigingsplaats van aniProtec GmbH in Frankfurt.