Privacybeleid

§ 1 Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen en bewaartermijnen informeren de volgende regels u ook over uw rechten en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina’s wordt doorverwezen naar andere sites, informeert u zich daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

(1) Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt tijdens het bestelproces, zijn nodig voor het sluiten van een overeenkomst met ons. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. We kunnen de goederen echter niet naar je opsturen zonder je adres door te geven. Voor sommige betalingsmethoden vereisen we dat de nodige betalingsgegevens worden doorgegeven aan een betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld. De verwerking van uw gegevens die zijn ingevoerd in het bestelproces wordt daarom uitgevoerd met het doel om het contract uit te voeren.

Als u ons per e-mail, via een contactformulier, enz. een vraag stelt voordat u een overeenkomst sluit, verwerken wij de op deze manier ontvangen gegevens om precontractuele maatregelen uit te voeren en bijvoorbeeld uw vragen over onze producten te beantwoorden.

Als u een klantenaccount opent, worden uw gegevens (met name naam, adres, betaalmethode, e-mail en wachtwoord) verwerkt voor registratie en het aanmaken van een klantenlogin. Met de opgeslagen gegevens kun je sneller bij ons winkelen en je bestellingen op elk gewenst moment bekijken. Je kunt de account verwijderen door ons een bericht te sturen of de verwijderfunctie te gebruiken.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1 b) GDPR.

(3) Categorieën van ontvangers

Payment service provider, shipping service provider, hosting provider, indien van toepassing merchandise management systeem, indien van toepassing leveranciers (dropshipping).

(4) Opslagperiode

We bewaren de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van het contract tot het verstrijken van de wettelijke garantietermijn en, indien van toepassing, de contractuele garantietermijn.

We bewaren de gegevens die vereist zijn volgens de handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk bepaalde perioden, over het algemeen tien jaar (cf. artikel 257 HGB, artikel 147 AO).

De gegevens die worden verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren, worden verwijderd zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er geen herkenbare sluiting van een contract meer is.

§ 3 Reacties

(1) Doel van de verwerking

Er is de mogelijkheid om een commentaar te schrijven. Uw gegevens (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) worden dan alleen verwerkt om uw commentaar te publiceren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1 f) GDPR.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons legitieme belang is de openbare uitwisseling van gebruikersmeningen over specifieke onderwerpen en producten. De publicatie dient onder andere voor transparantie en opinievorming. Uw belang bij gegevensbescherming blijft behouden, omdat u uw commentaar onder een pseudoniem kunt publiceren.

(4) Opslagperiode

Er is geen specifieke opslagperiode voorzien. U kunt te allen tijde verzoeken om uw commentaar te verwijderen.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van art. 6 par. 1 f) DSGVO wordt uitgevoerd en dient geen directe reclame om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

§ 4 Nadere informatie

Doorsturen van het e-mailadres van de klant naar de verzenddienstverlener (DPD, DHL) om de klant op de hoogte te stellen van de verzending en deze te kunnen volgen. Individuele toestemming via selectievakje in het bestelproces. Rechtsgrondslag Art. 6 para. 1a) GDPR.

§ 5 PayPal-transacties

Alle PayPal-transacties vallen onder het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 6 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere producten in een winkelmandje te plaatsen.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 (1) f) DSGVO.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons legitieme belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Opslagperiode

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een variërende levensduur van enkele minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakel dan de acceptatie van deze cookies uit in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt permanent opgeslagen cookies ook op elk gewenst moment via uw browser verwijderen.

§ 7 Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke:

1. recht op informatie

U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in het kader van art. 15 DSGVO.

2. recht op correctie

Als de informatie die op u betrekking heeft niet (meer) correct is, kunt u een verzoek tot correctie indienen in overeenstemming met art. 16 DSGVO. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om ze aan te vullen.

3. recht op wissen

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van art. 17 DSGVO.

4. recht op beperking van de verwerking

In het kader van de vereisten van art. 18 DSGVO hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen.

5. recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met art. 20 DSGVO hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Het recht om de verklaring van toestemming in te trekken volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Volgens Art. 7 lid. 3 DSGVO het recht om uw verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving op elk moment in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken, wordt hierdoor niet aangetast.

7. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt) in overeenstemming met artikel 77 van de GDPR.

Houd ook rekening met uw recht op bezwaar volgens art. 21 DSGVO:

a) Algemeen: gemotiveerd bezwaar vereist

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd

– om onze dwingende legitieme belangen te beschermen (rechtsgrondslag volgens art. 6 lid 1 f) DSGVO) of

– in het algemeen belang (rechtsgrondslag volgens art. 6 lid 1 e) DSGVO),

je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

In geval van bezwaar zullen we de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

b) Speciaal geval van directe reclame: eenvoudig bezwaar is voldoende

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking:


aniProtec
Corinna Preuss-Schaller
Im Kreuzfeld 4
79364 Malterdingen
Telefoon: +49 7644 92 66 095
info@aniprotec.de

Dit document is gemaakt en wordt bijgewerkt met de technologie van janolaw GmbH.