Afdrukken

vragen en antwoorden

vragen en antwoorden

Wat is het Dog Armor Knockdown bed? 

 

Stoff_mit_Permethrin_EHet Dog Armor Knockdown bed is een hondenbed dat door impregnering met een beperkte hoeveelheid insecticide een langdurige, betrouwbare bescherming biedt tegen insecten en uitermate veilig is voor de gezondheid van hond en eigenaar. 

 

We laten de uitvinder, Jurgen Swinckels, aan het woord: 

 

"Omdat ik zelf hondenbezitter ben ken ik de overlast en gevaren van teken, vlooien en muggen maar al te goed. Lange tijd was ik dan ook op zoek naar een beschikbaar veilig anti-insecten-product met een lange termijn beschermend effect voor onze honden, maar zonder succes. Uiteindelijk was dit de reden om een product te ontwikkelen dat insectenwerend, duurzaam en veilig is voor honden. Een aantal jaren van onderzoek en ontwikkeling en vele prototypes later, waren het Dog Armor Knockdown bed en jasje ontwikkeld. 

 

Ik was niet erg enthousiast om een bestrijdingsmiddel te gebruiken om de insecten te weren. Maar om een echt effectief product te maken, kwam ik er niet omheen. Permethrine was het middel van keuze. Nadat we veel verschillende componenten hadden getest, hebben we besloten om de Insect Shield® technologie aan te wenden om de permethrine in de bedden te "verankeren". De technologie zorgt ervoor dat de werkzame stof niet alleen lang in de textiel blijft, maar vooral ook niet op de huid van de hond komt! 

 

Vergeleken met andere producten (bijvoorbeeld spot-on producten) zit er slechts een kleine hoeveelheid permethrine in de Dog Armor Knockdown bedden en het is ook stevig aan het bedtextiel gebonden. Tests, uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria tonen aan dat de permetrine zelfs na 70 wasbeurten actief blijt. We zijn trots dat we hiermee ons doel bereikt hebben: het bieden van langdurige bescherming tegen insecten met minimaal gebruik van insecticiden en dus een minimale verstoring van het dier en zijn leefomgeving "! 

 

(Grafisch) 

 

Wat is permethrine en waarom werd dit gekozen? 

 

Permethrine is een synthetisch insecticide, dat afgeleid is van het natuurlijke insectwerende middel pyrethrine dat onder meer geproduceerd wordt door chrysanten. 

 

Het is een reukloze insect werende stof die vaak wordt opgenomen in door dierenartsen voorgeschreven spot-on producten en andere insectensprays voor dieren. Het wordt ook gebruikt in de humane geneeskunde als middel van eerste keuze tegen schurftmijten en het is ook effectief tegen lichaams- en schaamluis. 

 

Permethrine is tevens het meest gebruikte middel voor het impregneren van beschermende kleding en in door de WHO (World Health Organization) aanbevolen geimpregneerde muskietennetten vanwege de veiligheid, de effectiviteit en duurzaamheid. Bovendien staat permethrine op de WHO’s “List of Essential Medicines”, een lijst van de belangrijkste geneesmiddelen die essentieel zijn voor basale gezondheidszorg voor mensen. 

 

 

Hoe werkt permethrine? 

 

Permethrin is een contact- en maag toxine dat effectief is tegen de meeste insecten, waaronder luizen, vlooien, teken, mijten en muggen. Het is een neurotoxine en veroorzaakt ongecontroleerde spiertrekkingen, incoordinatie en uitputting van het insect, door zich te binden aan spanningsafhankelijke natriumkanalen van zenuwcellen en door deze “open” te laten staan. Permethrine is selectief voor insecten door de verschillende structuur van de natriumkanalen van insecten. Het is echter ook giftig voor vissen en in hoge doses ook voor katten. Permethrin wordt nauwelijks geabsorbeerd door de huid, snel gemetaboliseerd en via de nieren uitgescheiden. 

 

 

Waarom zijn de producten alleen in het rood verkrijgbar ?

 

De meeste producten van de fabrikant Pengolin zijn alleen beschikbaar in rood - juist deze tint is "optimale beschermende verf" (Optimum Protective Color) genoemd. Dit is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis dat insecten, in tegenstelling tot de meeste andere levende wezens, kleuren alleen van ultraviolet tot geel waarnemen - en dus de hond in zijn rode tint niet herkennen.

 

Color-vision

 

 

Waarom kan ik mijn Dog Armor Knockdown bed niet gebruiken voor mijn kat? 

 

In feite werden de Dog Armor Knockdown producten specifiek ontwikkeld voor honden. Niet dat katten niet belangrijk voor ons zijn. Maar katten hebben nu eenmaal een andere fysiologie dan honden, hetgeen ertoe leidt dat ze bepaalde toxische stoffen niet af kunnen breken. Permethrine, dat wordt gebruikt in de Dog Armor Knockdown producten is zo’n stof die niet getolereerd wordt door katten. Het kan leiden tot verlammingen en in hoge doses zelfs fataal zijn. Daarom kunnen Dog Armor Knockdown producten niet gebruikt worden voor katten en wij adviseren dan ook huishoudens met honden en katten om de Knockdown producten niet te gebruiken 

 

 

Ik heb gehoord dat permethrine ook gevaarlijk voor bepaalde honderassen kan zijn? 

 

Bij bepaalde honderassen zoals de Collie, de Australian Shepherd, de Border Collie, en de Shetland Sheepdog  komt een genetische afwijking voor die het MDR-1 defect heet. 

 

Honden die een MDR-1 defect hebben kunnen bepaalde medicijnen die vaak gebruikt worden in de diergeneeskunde zoals Ivermectine en Imodium niet uit hun hersens pompen hetgeen kan leiden tot vergiftiging, ernstige neurologische afwijkingen en zelfs de dood. 

 

Er zijn veel studies gepubliceerd over de gevoeligheid van honden met het MDR-1 defect voor bepaalde actieve stoffen en de toxiciteit van deze stoffen. Tot op heden is noch permethrine noch enig ander pyrethrine opgenomen in de lijst van producten  die problemen veroorzaken. 

 

 

Mijn dierenarts heeft spot-on producten aanbevolen. Hoe vergelijkt het Dog Armor Knockdown bed zich met spot-on ten aanzien van toxiciteit? 

 

Het Dog Armor Knockdown concept staat voor een verantwoord gebruik van insect werende stoffen. Het zorgt ervoor dat permethrine wordt toegepast precies waar het nodig is: rondom de hond.. De vereiste concentratie van permethrine in het textiel is slechts 0,52% w /w. 

 

Ter vergelijking, de meeste spot-on preparaten hebben een concentratie van 45% tot 60% en in enkele gevallen zelfs 75% aktieve stof. Deze zeer geconcentreerde produkten wordt rechtstreeks aangebracht op de huid van de hond. Ze verspreiden zich in een dunne laag over het lichaam van de hond of worden opgenomen in het bloed. Dit proces duurt ongeveer 24 uur. Gedurende deze tijd, mag de hond niet gewassen worden of nat worden. Tot het product is opgedroogd moet de hond niet op meubels gaan zitten of op de houten vloer gaan liggen. Gedurende deze tijd wordt nauw contact met de hond afgeraden en mag de hond niet worden aangehaald, met name niet door kinderen. Tenslotten mogen behandelde honden niet bij hun baasje en zeker niet bij kinderen in bed slapen. De spot-on producten blijven ongeveer 28 dagen werkzaam tegen vlooien en twee weken tegen teken. Daarna moet een nieuwe dosis worden aangebracht. 

 

Gelukkig gelden al deze beperkingen niet voor de Dog Armor Knockdown producten; ten eerste omdat de permethrine concentratie slechts 0,52%, anderzijds, omdat de permethrine ook nog stevig verankerd is in het textiel - bijna niets ontsnapt. Het bed van uw hond beschermt dan ook een zeer lange tijd - en overleeft minstens 70 wasbeurten! 

 

Op deze wijze helpt het Dog Armor Knockdown concept om het gebruik van giftige insecticiden in het algemeen te reduceren. 

 

 

Hoe gevaarlijk is het voor mij om het Dog Armor Knockdown bed aan te raken? 

 

Het contact en de omgang met het Dog Armor Knockdown bed is volkomen ongevaarlijk voor de mens. Dit komt door de zeer lage concentraties van permethrine die is opgenomen in de bedden (0,52% = 0,0052 kg per 1 kg textiel) en de InsectShield® techniek die de permethrine stevig aan het textiel bindt. Bovendien wordt permethrine door de menselijke huid binnen 15 minuten afgebroken. Dat is  overigens ook de reden waarom permethrin niet geschikt is om als insectenwerend middel op de huid aan te brengen bij mensen; het is na korte tijd alweer uitgewerkt.

Echter: Om hygiënische redenen is het altiojd aan te raden even de handen wassen na intensief contact met het Dog Armor Knockdwon bed. 

 

Studies bij dieren hebben aangetoond dat er geen huidirritatie of overgevoeligheid moet worden verwacht van de directe toepassing van permethrine. Ditzelfde geldt voor mensen. Na vier jaar gebruik van permethrine geïmpregneerde uniformen door het Korps Mariniers van het Amerikaanse leger waren er geen meldingen van huiduitslag. In een andere gecontroleerde studie bij mensen werd aangetoond dat permethrine geen significante huidirritatie of sensibilisering veroorzaakte. Deze proef werd uitgevoerd met 200 personen. Zo kan men zeggen dat zelfs een klein risico voor de gezondheid onwaarschijnlijk is. 

 

Tegen welke insecten beschermt het Dog Armor Knockdown bed? 

 

Het Dog Armor Knockdown bed beschermt tegen vliegende en ook kruipende insecten. Vlooien en teken sterven bij contact met het Dog Armor Knockdown bed. Daarnaast heeft de permethrine in het Knockdwon bed een insectwerend en dodelijk effect op vliegen, zandvliegen, muggen en andere vliegende– en zelfs stekende - insecten. 

 

 

Is er bewijs dat de Dog Armor Knockdown concept werkt? 

 

Ja. Er zijn talrijke wetenschappelijke onderzoeken met permethrin gebpubliceerd waarin de effectiviteit aangetoond wordt van textiel dat geimpregneerd is met permethrine. Tevens is er specifiek onderzoek gepubliceerd waarin de effectiviteit van de InsectShield technologie wordt bewezen.

 

 

Kan ik het Dog Armor Knockdown bed gebruiken in combinatie met andere insectenwerende middelen? 

 

Hoewel het Dog Armor Knockdown bed zeer effectief is, kan het soms noodzakelijk zijn om verschillende anti-vlooien- en teken middelen gezamelijk te gebruiken om het gewenste effect te bereiken. Bijvoorbeeld, in een gebied met een zeer hoge infectie druk. Natuurlijk bevelen we als eerste aan om het Knockdown bed te combineren met het gebruik van het Knockdown jasje.

 

Echter, ook andere producten kunnen worden gebruikt - bijvoorbeeld een Dog Armor Knockdown bed in combinatie met een vlooien shampo - vooral als deze producten anders worden toegediend en een verschillende werkingsmechanisme hebben.

 

Niettemin is het Dog Armor Knockdown bed niet getest voor gebruik samen met andere vlooien en teken middelen buiten de andere Dog Armor producten. Daarom is er geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van het Dog Armor Knockdown bed in combinatie met andere producten.