Belangrijke informatie voor klanten

Herroeping

Intrekking
U kunt uw contract binnen een week annuleren per brief, fax of e-mail zonder opgave van redenen of - indien de goederen zijn geleverd voordat deze termijn is verstreken - door retourzending van de goederen. De termijn vangt aan na ontvangst van de annulering, maar niet vóór ontvangst van de goederen aan de klant (in geval van herhaaldelijke levering van gelijksoortige goederen niet vóór de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet voor de nakoming van onze verplichtingen op grond van artikel 246, § 2 in verband met § 1, 1 en 2 wetsontwerp, alsook onze verplichtingen volgens §312g-sectie 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 BGB. Om te voldoen aan de herroepingeisen is het voldoende om de intrekking per brief, fax of e-mail op te sturen of de goederen te retourneren. De herroeping moet worden gericht aan:

aniProtec
Neuershauser Str. 4
79268 Bötzingen
info@aniprotec.de
Fax: +49 7663 607 2906


Gevolgen van herroeping
In het geval van een effectieve annulering moeten de goederen en de eventuele ontvangen voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven aan aniProtec GmbH. In het geval u de goederen of ontvangsten niet kunt retourneren of alleen kunt retourneren in gedeeltelijke of beschadigde toestand, bent u verplicht een vergoeding te betalen. Voor de beschadiging en de daarvan afgeleide voordelen, dient een schadevergoeding te worden betaald alleen dan als de goederen niet voldoen of het gebruik van het
beschadigde artikel te wijten is aan een onjuiste behandeling die buiten de beoordeling van de kenmerken en de werking valt. De term "onderzoek van de kenmerken en werking" na het testen en evalueren van het huidige product betekent, zoals dit wordt gehanteerd in een winkel.

Bij annulering van de goederen komen de kosten van retourzending voor rekening van de klant indien de prijs van het artikel de € 40, - niet overschrijdt, of bij een hoger bedrag van de goederen op het moment van herroeping indien de contractueel overeengekomen betaling of gedeelte daarvan op het moment van annulering nog niet heeft plaatsgevonden. Alleen de kosten van retourzending komen voor
rekening van de klant. Extra kosten die ontstaan als gevolg van een verandering in ons kantoor of door het gebruik van onze transportdiensten komen geheel voor onze kosten.

Verplichting tot terugbetaling dient te geschieden binnen 30 dagen. De gestelde termijn voor de klant vangt aan bij verzending van de goederen of schriftelijke annulering, de termijn voor aniProtec vangt aan na ontvangst van de retourzending.


aniProtec GmbH